Go For Change

Go For Change

Vraag een token aan,
vul de test in en ontdek jouw
score en evaluatieproces
  Doe de test!

 Go for change

Met het project “Groeikracht in familiebedrijven: Maak werknemers psychologisch eigenaar van de verandering” willen we nagaan hoe psychologisch eigenaarschap kan bijdragen tot geslaagde veranderingsprocessen in familiebedrijven.

Met de zelftest kan u zelf het verloop van veranderingsprocessen in uw onderneming vergelijken met die in andere organisaties. Op basis van uw antwoorden krijgt u onmiddellijk een eerste rapport op maat met tips hoe u toekomstige veranderingen vlotter kan laten verlopen.

Het volstaat op de bovenstaande link te klikken om de vragenlijst te starten, na het ingeven van een token. Dat token kan aangevraagd worden via mail naar wouter.broekaert@odisee.be. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. De individuele antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en zijn alleen toegankelijk voor de onderzoekers.

De volledige resultaten van het project werden gepubliceerd in het boek “Groeikracht in familiebedrijven”, uitgegeven bij Intersentia. In dit boek gaan de auteurs na hoe familiebedrijven ervoor kunnen zorgen dat hun familiale en niet-familiale medewerkers de verandering steunen door een gevoel van ”eigenaarschap” te creëren. Op basis van diepte-interviews en enquêtes bij Vlaamse familiebedrijven bespreken de auteurs het belang van communicatie en planning en de rol van de organisatiestructuur bij het creëren van een breed draagvlak en ‘eigenaarschap’.  

9789400007116-g (1)

 Newsfeed

“De enige constante is verandering” Heraclitus
odiseevokaunizokuleuven

Dit project wordt gefinancieerd met PWO-middelen die de Vlaamse overheid toekent aan de hogescholen om het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in de bacheloropleidingen met professionele gerichtheid te versterken.